publicerad: 2021  
stocka stockade stockat
verb
[ståk`a]
1 ofta perfekt particip fästa (gevär eller dylikt) vid stödjande träkonstruktion
någon stockar något
belagt sedan 1665; till stock
2 mindre brukligt vanligen med partikelnut pressa till rätt storlek med hjälp av expanderande (trä)konstruktion
någon stockar ut något
stocka ut bruket
belagt sedan 1704
3 föra in (bi) i kupa
någon stockar djur
de stockade en bi­svärm
belagt sedan mitten av 1300-talet (Konung Magnus Erikssons Landslag); fornsvenska stokka
stockastockning