publicerad: 2021  
stockfisk stock­fisken stock­fiskar
stock|­fisk·en
substantiv
[ståk`-]
fisk som torkats uppfläkt på stänger om t.ex. torsk och grå­sej
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska stokfisker; till stock i bet. 'käpp' och fisk