publicerad: 2021  
stockcar ingen böjning, utrum
stock|­car
substantiv
[ståk´kar]långt a
hastighets­tävling med skrotfärdiga standard­bilar på kort rundbana
äv. om så­dan bil
belagt sedan 1955; av engelska stock car med samma betydelse; till stock 'stock' och car 'bil'; jfr ur­sprung till stock, kärra