publicerad: 2021  
styre styret styren
styr·et
substantiv
sty`re
1 knappast plur. politisk ledning i ett land, en kommun eller dylikt
borgerligt styre; social­demokratiskt styre
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska styre 'roder; styrelse; ledning'; gemensamt germanskt ord med grundbet. 'stöd; roder'
2 styrstång
hon kan cykla utan att hålla i styret
belagt sedan 1534