publicerad: 2021  
styrelse styrelsen styrelser
styr·els·en
substantiv
sty`relse
1 förtroende­vald grupp som ut­övar högsta ledning in­om före­tag, förening, institution eller dylikt
styrelsearvode; styrelsebeslut; styrelseordförande; styrelsesammanträde
styrelsen (för något)
den sittande styrelsen; en enig styrelse; välja en ny styrelse; hon valdes in i styrelsen; han sitter i före­tagets styrelse; styrelsen beslöt bord­lägga frågan
belagt sedan 1833; fornsvenska styrilse 'regering'
2 sätt att styra land eller dylikt
styrelseform
styrelse (över något/några)
styrelse (över något)
styrelse (över några)
landets styrelse
äv. det att styra
ut­öva styrelsen över landet
belagt sedan 1320–50 En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga