publicerad: 2021  
ståndrätt stånd­rätten stånd­rätter
stånd|­rätt·en
substantiv
stån`drätt
speciellt upp­rättad dom­stol som efter summarisk rätte­gång omedelbart ut­dömer (döds)straff särsk. i krig; i Sverige av­skaffad 1949
han sköts efter en summarisk stånd­rätt
belagt sedan 1704; efter tyska Standrecht med samma betydelse, eg. 'rätt på stående fot'