publicerad: 2021  
ståndsperson stånds­personen stånds­personer
stånds|­pers·on·en
substantiv
stån`dsperson
historiskt med­lem av ett högre stånd i äldre tid (i Sverige)
JFR 3stånd
äv. person med hög social ställning i äldre tid
ofrälse stånds­personer
belagt sedan 1616; av tyska Standesperson med samma betydelse