publicerad: 2021  
system systemet, plural system, bestämd plural systemen
syst·em·et
substantiv
syste´m
1 sammanhängande helhet med delar som står i vissa relationer till var­andra och som fungerar efter vissa principer
ett system (för något)
Linnés system för in­delning av växterna; biblioteks­böckerna ordnades efter ett nytt system; ett nytt system för löneutbetalningar
spec. om viss politisk ordning
apartheidsystem; feodalsystem
Sveriges politiska system; miss­bruka (bi­drags)systemet
spec. äv. om sam­verkande dataprogram och/eller hård­vara
systemanrop; datasystem; IT-system; operativsystem
ibland pregnant om före­komst av (god) ordning el. struktur
det saknades system i planeringen
periodiska systemet det all­mänt veder­tagna schema där alla grund­ämnen är ordnade efter atom­nummer
slutet system system som inte har någon beröring med om­världen
sätta något i system ut­föra något plan­mässigtoch vanligen regel­bundet: en del sätter i system att låta bli att betala sådant som tv-avgift och p-böter
öppet system system som på­verkas av och på­verkar om­världen
belagt sedan 1690; via tyska, franska av grek. sys´tema 'samman­ställning; organiserad helhet'
2 av­gränsad följd av berg­arter som direkt mot­svaras av ett geologiskt tidsavsnitt med samma namn
jurasystem; kvartärsystem
belagt sedan 1847
3 var­dagligt vanligen bestämd form systembolag
SYN. bolag
systembutik; systemkasse
det var långa köer på systemet
belagt sedan 1927