publicerad: 2021  
sångröst sång­rösten
sång|­röst·en
substantiv
sång`röst
förmåga att sjunga vackert och ton­säkert
öva upp sin sång­röst
äv. mer konkret
han har en vacker sång­röst
spec. om bra så­dan
hon har ingen sång­röst
belagt sedan 1810