publicerad: 2021  
tesaurus tesaurusen tesaurusar
tesaur·us·en
substantiv
[-au´-]
typ av ord­bok som primärt är upp­ställd efter ämnesområden och inte alfabetiskt
belagt sedan 1868; av grek. thesauros´ 'skatt­kammare'