publicerad: 2021  
tilldela tilldelade tilldelat
verb
till`dela
låta (någon) få något; särsk. vid fördelning av något (konkret el. abstrakt) bland personer i en viss grupp
någon tilldelar någon något
juryn till­delade honom första­priset; han till­delades enkla upp­gifter i början
äv. med av­seende på något negativt
domaren till­delade honom en varning
belagt sedan 1499 (Stockholms stads tänkeböcker); fornsvenska tildela; efter lågtyska todelen med samma betydelse
tilldelatilldelande, tilldelning