publicerad: 2021  
tilldragande ingen böjning
till|­drag·ande
adjektiv
till`dragande
som väcker positiv upp­märksamhet genom sina goda egenskaper särsk. genom att vara vacker el. behaglig men äv. all­männare
tilldragande (för någon)
ett till­dragande ut­seende; ett till­dragande yttre; en till­dragande ung dam; sniglarna ger sig på många olika växter i grönsaks­landet och sär­skilt till­dragande tycks salladen vara
ofta med an­tydan om sexuell dragnings­kraft
finna någon sexuellt till­dragande (adverbial)
belagt sedan 1854