publicerad: 2021  
tillrättalägga tillrättalade tillrättalagt, presens tillrättalägger
verb
tillrätt`alägga
äv. lös förbindelse i formenlägga tillrätta, lägga till rätta klargöra något samman­hang, vanligen genom att argumentera mot fel­aktig upp­fattning eller dylikt
någon tillrättalägger (något)
tillrätta­lägga ett miss­förstånd
ofta med bi­betydelse av förenkling el. van­ställande av fakta ofta perfekt particip
tidningarna vinklar och tillrätta­lägger; hans memoarer ger en mycket tillrätta­lagd version av deras förhållande
belagt sedan 1928
tillrättaläggatillrättaläggande, tillrättaläggning