publicerad: 2021  
tillverkare till­verkaren, plural till­verkare, bestämd plural tillverkarna
till|­verk·ar·en
substantiv
till`verkare
person eller före­tag som till­verkar något
följ till­verkarens skötsel­råd; landets största till­verkare av vapen
belagt sedan 1747