publicerad: 2021  
tillyxa tillyxade tillyxat
verb
till`yxa
vanligen lös förbindelse, se yxa till forma med hjälp av yxa och ev. andra grövre verk­tyg
någon tillyxar något
ett grovt till­yxat bord
sär­skilt bildligt ge provisorisk och föga av­slipad form
en grovt till­yxad roman
belagt sedan ca 1755
tillyxatillyxande, tillyxning