publicerad: 2021  
tolvskilling tolv­skillingen tolv­skillingar
tolv|­skill·ing·en
substantiv
[tål`v-]
var­dagligt; historiskt tjugofemöring
ur­sprungligen om mynt med ett värde av 12 skilling (riks­gälds)
belagt sedan 1559 i sin urspr. bet.