publicerad: 2021  
tolvtaggare tolv­taggaren, plural tolv­taggare, bestämd plural tolvtaggarna
tolv|­tagg·ar·en
substantiv
[tål`v-]
något ålderdomligt älgtjur med tolvtaggad krona
nu­mera vanligen bildligt ytterst viktig eller förmögen person
närings­livets tolv­taggare
belagt sedan 1950 (1874 om kronhjort)