publicerad: 2021  
trakta traktade traktat
verb
trak`ta
med prep.efter ivrigt försöka upp­nå (att få)
någon traktar efter något/att+verb
någon traktar efter något
någon traktar efter att+verb
trakta efter rikedom och ära
äv. i några ut­tryck sträva att skada eller förinta
hans fiender traktade efter hans liv
belagt sedan 1540; via tyska av lat. tracta´re 'behandla; över­tänka'; till trakt; jfr ur­sprung till betrakta
traktatraktande, traktan