publicerad: 2021  
transponering transponeringen transponeringar
trans·pon·er·ing·en
substantiv
transpone´ring
över­föring (av musik­stycke) till annan ton­art än den ur­sprungliga särsk. om resultatet
transponering (av något)
belagt sedan 1855