publicerad: 2021  
uncial uncialen uncialer
unci·al·en
substantiv
uncia´l
en latinsk skrift från senantiken bestående av rundade bok­stäver
uncialstil
äv. om liknande versal i tryckt text
belagt sedan 1838; till lat. un´cia 'tolfte­delen av en fot'; jfr ur­sprung till uns