publicerad: 2021  
umgängeston umgänges­tonen
um·gäng·es|­ton·en
substantiv
um`gängeston
sätt att ut­trycka sig i (viss typ av) um­gänge
en kultiverad umgänges­ton
belagt sedan 1804