publicerad: 2021  
un poco
adverb
[onpåk´o]
i viss ut­sträckning som precisering i an­visning om hur musik ska spelas
JFR lento
stycket ska ut­föras "un poco lento"
belagt sedan 1887; av ita. un poco med samma betydelse, till lat. pau´cus 'liten'