publicerad: 2021  
utsugning ut­sugningen
ut|­sug·ning·en
substantiv
u`tsugning
det att utsuga något
utsugning (av någon/något)
utsugning (av någon)
utsugning (av något)
ut­sugningen av jorden
äv. sär­skilt i marxistisk samhälls­kritik det att utsuga någon
ut­sugningen av lant­arbetarna; ut­sugningen av u-länderna
belagt sedan 1855