publicerad: 2021  
uttröskad uttröskat uttröskade
ut|­trösk·ad
adjektiv
u`ttröskad
som redan an­vänts (allt­för) många gånger
filmen bygger på en ut­tröskad idé
belagt sedan 1888