publicerad: 2021  
uttunnad uttunnat uttunnade
ut|­tunn·ad
adjektiv
u`ttunnad
som gjorts (eller blivit) tunnare
JFR tunn 2
äv. bildligt vars inne­håll är intet­sägande och kraft­löst
sam­arbetet mellan partierna blev allt­mer ut­tunnat
belagt sedan 1862