publicerad: 2021  
uttyda uttydde uttytt, presens uttyder
verb
u`ttyda
tyda
uttyda något
ut­tyda drömmar; politologerna försökte ut­tyda presidentens dunkla ut­talande
belagt sedan 1385 (Klosterläsning); fornsvenska utthydha
uttydauttydande, uttydning