publicerad: 2021  
uttåg ut­tåget, plural ut­tåg, bestämd plural ut­tågen
ut|­tåg·et
substantiv
u`ttåg
det att tåga ut
uttåg (från/ur något)
uttåg (från något)
uttåg (ur något)
FN-styrkans ut­tåg ur staden
belagt sedan 1541