publicerad: 2021  
varda vart, presens varder, preteritum particip vorden
verb
[va`rda] äv. [var`da]
nästan en­bart pret. och äv. där dialektalt bli
någon/något vart adj
någon vart adj
något vart adj
hon vart rädd; det vart bra med jul­granen vid fönstret
belagt sedan 800-talet (runsten, Rök, Östergötland); runform urþi (pret. konjunktiv), vanligen övrig runform uarþ (pret.), fornsvenska värþa, varþa 'bli; måste; komma att; råka ut'; gemensamt germanskt ord med grundbet. 'vända, vrida', besläktat med lat. ver´tere 'vända, vrida'; jfr ur­sprung till antvarda, utvärtes, vulen
vardavardande
Och Gud sade: "Varde ljus"; och det vart ljus. Bibeln (1917 års övers.), Första Mose­boken 1:3 (ur skapelse­berättelsen)