publicerad: 2021  
valberedning val­beredningen val­beredningar
val|­be·red·ning·en
substantiv
va`lberedning
sär­skilt ut­sedd arbets­grupp med upp­gift att före­slå leda­möter i kommande styrelse eller dylikt
val­beredningen före­slog om­val på ordförandeposten
belagt sedan 1919