publicerad: 2021  
valarbetare val­arbetaren, plural val­arbetare, bestämd plural valarbetarna
val|­arbet·ar·en
substantiv
va`larbetare
person (in­om visst parti) som arbetar med organisationen och propagandan i sam­band med ett politiskt val
partiets val­arbetare an­sågs ha bi­dragit kraftigt till val­framgången
belagt sedan 1968