publicerad: 2021  
valapparat val­apparaten val­apparater
val|­ap·par·at·en
substantiv
va`lapparat
sär­skild organisation för politiskt arbete in­för ett val vanligen in­om ett parti men äv. i all­mänhet
belagt sedan 1934