publicerad: 2021  
valbar valbart valbara
val·bar
adjektiv
va`lbar
som upp­fyller kraven för att kunna väljas till viss befattning el. förtroendepost
valbar (till något)
man måste ha varit med­lem i två år för att vara valbar till styrelsen
äv. med konstruktions­växling
partiet har hälften kvinnor och hälften män på valbar plats
belagt sedan 1818