publicerad: 2021  
vardande ingen böjning
vard·ande
substantiv
va`rdande
i vardande som håller på att ut­vecklas tillnågot som fram­går av samman­hanget: under turneringen har hon visat att hon är en världs­stjärna i vardande
belagt sedan 1887