publicerad: 2021  
vattenväg vatten­vägen vatten­vägar
vatt·en|­väg·en
substantiv
vatt`enväg
förbindelse över farbara vatten
Suezkanalen och andra vatten­vägar; de tog vatten­vägen mellan Dan­mark och Tysk­land
belagt sedan 1695