publicerad: 2021  
vattenverk vatten­verket, plural vatten­verk, bestämd plural vatten­verken
vatt·en|­verk·et
substantiv
vatt`enverk
an­läggning för rening och distribution av vatten i vatten­lednings­system i ett sam­hälle
belagt sedan 1887