publicerad: 2021  
verbalsubstantiv verbal­substantivet, plural verbal­substantiv, bestämd plural verbal­substantiven
verb·al|­sub·stant·iv·et
substantiv
verba`lsubstantiv
substantiv som är av­lett av ett verb
"läsning" är ett verbal­substantiv, av­lett av "läsa"
belagt sedan 1904