SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
han`delsfartyg substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en handels|­far·tyg·etfar­tyg för transport av varor eller passagerare el. båda­dera; vanligen i mots. till örlogs­fartyg handel.sjö.JFRhyponymbulkfartyghyponymtankfartygcohyponymtrampfartyghyponymrorofartyg sedan 1758