publicerad: 2021  
vidunderlig vid­underligt vid­underliga
vid|­under·lig
adjektiv
[-un´d-] el. [vi`d-]
fantastisk vanligen på ett positivt sätt
en vid­underlig ut­sikt över skär­gården
belagt sedan 1792