publicerad: 2021  
vidvinkelobjektiv vidvinkel­objektivet, plural vidvinkel­objektiv, bestämd plural vidvinkel­objektiven
vid·vinkel|­ob·jekt·iv·et
substantiv
vi`dvinkelobjektiv
kameraobjektiv som ger större bild­vinkel än normal­objektivet
belagt sedan 1874