publicerad: 2021  
villkorlig vill­korligt vill­korliga
vill|­kor·lig
adjektiv
vill`korlig
som är förbunden med visst vill­kor
få vill­korligt var­dagligtfå vill­korlig dom
vill­korlig dom se dom
vill­korlig fri­givning se frigivning
belagt sedan 1562