publicerad: 2021  
villkorsbisats villkors­bisatsen villkors­bisatser
vill·kors|­bi·sats·en
substantiv
vill`korsbisats
bi­sats som an­ger vill­kor
en villkors­bisats in­leds vanligen med "om", "ifall" eller "bara"
belagt sedan 1945