publicerad: 2021  
villkorskonjunktion villkors­konjunktionen villkors­konjunktioner
vill·kors|­kon·junkt·ion·en
substantiv
vill`korskonjunktion
konjunktion som in­leder villkors­bisats
den typiska villkors­konjunktionen är "om"
belagt sedan 1935