publicerad: 2021  
värmetillägg värme­tillägget, plural värme­tillägg, bestämd plural värme­tilläggen
värme|­till·lägg·et
substantiv
vär`metillägg
hyres­tillägg för upp­värmning av bo­staden
i hyran in­gick ett värme­tillägg på 800 kronor
belagt sedan 1950