publicerad: 2021  
värmeutveckling värme­utvecklingen
värme|­ut·veck·ling·en
substantiv
vär`meutveckling
(upp­komst och) av­givande av värme
många kemiska reaktioner sker under stark värme­utveckling
belagt sedan 1812