publicerad: 2021  
värvning värvningen värvningar
värv·ning·en
substantiv
vär`vning
det att värva någon för något; särsk. på ett systematiskt sätt
medlemsvärvning; röstvärvning
värvning (av någon)
spec. vanligen vid beskrivning av äldre el. ut­ländska förhållanden an­ställning vid krigs­makten
värvningsbyrå
han tog värvning vid flottan
spec. äv. sport (äv. konkret)
den nye mitt­fältaren var en lyckad värvning
belagt sedan 1617