publicerad: 2021  
väsande väsandet
väs·and·et
substantiv
`sande
s-liknande ljud vanligen från levande varelse; ofta upp­fattat som hot­fullt
ormens väsande
belagt sedan 1596