publicerad: 2021  
-väsende -väsendet -väsenden
substantiviskt slutled
samman­fattningen av allt som hör till den före­teelse som an­ges av samman­hanget; vanligen något organiserat system eller dylikt
JFR -väsen
bankväsende; domstolsväsende; partiväsende; polisväsende; rättsväsende; skolväsende
belagt sedan 1636