publicerad: 2021  
vävplast väv­plasten väv­plaster
väv|­plast·en
substantiv
`vplast
väv som på ena sidan belagts med plast och an­vänds till bord­dukar, regn­kläder m.m.
belagt sedan 1950