publicerad: 2021  
vävskyttel vävskytteln vävskyttlar
väv|­skyttl·ar
substantiv
`vskyttel
båt­liknande an­ordning med garn­spole som träs fram och till­baka i en väv för att bygga upp den
belagt sedan 1792