publicerad: 2021  
vävsked väv­skeden väv­skedar
väv|­sked·en
substantiv
`vsked
ram med vertikalt, tätt galler som är in­satt i en väv­stols slag­bom och där varptrådarna löper i mellan­rummen och hålls ut på bredden medan in­slaget slås mot väven
JFR sked 2
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Latinskt-svenskt glossarium); fornsvenska väfskedh